Pointer LISTA SKLEPÓW
ALIOR BANK
Logo firmy
DANE FIRMY:
ALIOR BANK
OPIS:

18 kwietnia 2008 r. Grupa Carlo Tassara uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku. 1 września 2008 r. Alior Bank SA otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności. 28 października 2008 r. otwarte zostały pierwsze oddziały, zaś oficjalny start Alior Banku nastąpił 17 listopada 2008 roku. Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny, obsługujący wszystkie segmenty rynku w ramach dwóch pionów: detalicznego i biznesowego.
Strategia banku zakłada zrównoważony i racjonalny rozwój, w oparciu o zasady tradycyjnej i solidnej bankowości: przejrzystość, bezpieczeństwo, stabilność, odpowiedzialność, doradztwo, przedsiębiorczość oraz innowacyjność. Oferta banku skierowana jest do Klientów, którzy oczekują wyższego poziomu usług, doradztwa i wyższej zyskowności produktów. Bank udostępnia w standardzie produkty i usługi, które dotychczas oferowane były jedynie wybranym, najbogatszym Klientom, oraz produkty dotąd niedostępne na rynku.
W perspektywie 3 lat Alior Bank zamierza pozyskać od 2 do 4 % udziałów w rynku w zależności od segmentu oraz zdobyć zaufanie około miliona Klientów, osiągając rentowność już w trzecim roku działalności.
Bank zatrudnia doświadczonych pracowników, którzy pochodzą z 25 instytucji finansowych z kraju i zagranicy, z bankowością związani są średnio od 8 lat. Obecnie w Alior Banku pracuje 1800 osób, jeszcze w tym roku zatrudnionych zostanie kolejnych 600 osób.
Centrala banku znajduje się w Warszawie, natomiast jego zaplecze techniczne i operacyjne zlokalizowane jest w Krakowie. Alior Bank w krótkim czasie zbudował szeroką sieć dystrybucji. Na początku maja 2009 roku Klienci obsługiwani byli w 119 oddziałach i 8 centrach biznesowych. Do końca roku liczba placówek zostanie zwiększona do 155 placówek, a w 2010 roku osiągnie docelową liczbę – 200 oddziałów i 400 placówek partnerskich.
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy działalności Alior Bank pozyskał ponad 120 000 Klientów, z czego ponad 13 000 to Klienci biznesowi. Równie dynamicznie rośnie baza depozytów - na początku maja 2009 ich wolumen przekroczył 1,8 miliarda złotych. W tym samym czasie bank udzielił też miliard zł kredytów.Alior Bank jest polską spółką i podlega Komisji Nadzoru Finansowego. Depozyty gromadzone przez Klientów w Alior Banku są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Kapitał własny banku wynosi 1,5 miliarda zł. Alior Bank jest największą od 30 lat tego typu inwestycją w Europie oraz jedną z największych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Od początku swojego istnienia Alior Bank znajduje się wśród 10 największych banków w Polsce pod względem wielkości kapitałów własnych.