Pointer ZNAJDŹ BIURO

Aplikacja pozwala na precyzyjną lokalizację określonego typu lokalu w przestrzeni budynku i wyświetlenie informacji o wybranym lokalu.

Krok 1: wybierz rodzaj lokalu aby podświetlić kondygnacje budynku, na których znajdują się lokale określonego typu.